Gostynin, 2020.04.29

IGP. 6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 29.04.2020 r. wydano decyzję Nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączem kablowym po terenie działek o nr ewid. 2606/5, 2610, 2611/3 położonych w Gostyninie przy ul. Kościelnej.

 Decyzję wydano na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam Klata reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski z siedzibą 03-188 Warszawa, ul. Atutowa 9/82.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 24 2360722.

 

                                                                                                                         Oryginał podpisał:                  

                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-30 12:05:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 12:05:31
  • Liczba odsłon: 840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415834]

przewiń do góry