Gostynin, 2020.05.04

IGP. 6733.11.2020

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 04.05.2020r. wydano decyzję Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE DN63 na terenie działek nr ew. 3366/1, 2921/2 i 2887 położonych przy ul. Langenfeld i ul. Armii Krajowej w Gostyninie .

 Decyzję wydano na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w  Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Tarnowski reprezentujący firmę EKOINSTAL Projektowanie Inwestycyjne – Łukasz Tarnowski

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 24 2360722 .

 

                                                                                               Oryginał podpisał:      

                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 12:30:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 12:30:54
  • Liczba odsłon: 901
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9930846]

przewiń do góry