Gostynin, 2020.05.04.

IGP. 6733.13.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

           Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2020 r. wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA Rybacki Krzysztof, ul. Armii Krajowej 35, 09-410 Płock, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej  rozbiórkę oraz budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr ew. 360 położonej w Gostyninie przy ul. Sportowej.

           W związku z powyższym, w dniach od 05.05.2020 r. do 19.05.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 24 236 07 22.

 

                                                                            Oryginał podpisał:

 

                                                                            Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                              mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 12:35:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 12:35:52
  • Liczba odsłon: 893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9940786]

przewiń do góry