Gostynin, 2020.05.15.

IGP. 6733.4.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ w związku z art. 15zzs ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zarządzam bieg terminu 14 dni do wniesienia odwołania od Decyzji Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Gostynina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE DN63 na terenie działek nr ew. 3366/1, 2921/2 i 2887 położonych przy ul. Langenfeld , ul. Kilińskiego i ul Armii Krajowej w Gostyninie.

            Zarządzenie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania uzasadnione jest interesem publicznym a także ważnym interesem strony wyrażającym się w konieczności nabrania waloru ostateczności przez przedmiotową decyzję lub wniesieniu od niej odwołania.

 

                                                                                               Oryginał podpisał :

   Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                   mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-19 10:55:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 10:55:09
  • Liczba odsłon: 841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121557]

przewiń do góry