Gostynin, 2020.05.15.

IGP. 6733.1.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ w związku z art. 15zzs ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zarządzam bieg terminu 14 dni do wniesienia odwołania od Decyzji Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Gostynina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączem kablowym po terenie działek o nr ew. 2606/5, 2610, 2611/3 przy ul. Kościelnej w Gostyninie.

         Zarządzenie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania uzasadnione jest interesem publicznym a także ważnym interesem strony wyrażającym się w konieczności nabrania waloru ostateczności przez przedmiotową decyzję lub wniesieniu od niej odwołania.

 

                                                                                           Oryginał podpisał :

Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                           mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-19 10:57:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 10:57:39
  • Liczba odsłon: 950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121587]

przewiń do góry