Gostynin, 2020.05.19.

IGP. 6733.6.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293 tekst jednolity ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 18.05.2020 r. wydano decyzję Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla budowy odcinka gazociągu z rur PE o średnicy 63cm na terenie działki nr ew. 4011/1 przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie.

 Decyzję wydano na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa S.A. z siedzibą 33-100 Tarnów,  ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa pełnomocnik p. Konrad Pawlak reprezentujący firmę „INSTAL-GAZ Sp. z o.o” Sp. K..

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok. 303 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                                                          Oryginał podpisał :                

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-19 14:45:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 14:45:31
  • Liczba odsłon: 797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107677]

przewiń do góry