Gostynin, 2020.05.19.

IGP. 6733.5.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293 tekst jednolity ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 19.05.2020 r. wydano decyzję Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej  nn-0,4 kV o długości ok. 150 m wraz z szafką pomiarową na terenie działek o nr ew. 1311/47, 1311/48 oraz części działki o nr ew. 1311/62 przy ul. Płockiej  w Gostyninie.

 Decyzję wydano na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik p. Kamil Cholewiński reprezentujący firmę „AUDIEN Sp. z o.o” .

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok. 303 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


Oryginał podpisał:                   

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-19 15:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 15:58:41
  • Liczba odsłon: 936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931169]

przewiń do góry