Gostynin, 2020.06.01.

IGP. 6733.17.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 20.05.2020r. wszczęto postępowanie na wniosek Energy5 Sp. zo.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Stanisław Ćwirko-Godycki reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o. s.k.,  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej instalacji średniego napięcia SN-15kV, kablowej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV  po terenie działek nr ew. 279/6, 279/16 i 280/5 przy ul. Ziejkowej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 01.06.2020r. do 15.06.2020r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina.

 

                                                                                                             Oryginał podpisał:                

Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                              mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-01 12:20:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-01 12:20:40
  • Liczba odsłon: 982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089247]

przewiń do góry