Gostynin, 2020.06.01.

IGP.  6733.18.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/ zawiadamiam, że  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Sęczkowski reprezentujący firmę „INSTAL-GAZ Sp z o.o.” Sp. K. z dnia 22.05.2020 r. (uzupełniony dnia 29.05.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63mm po terenie działek nr ew. 958 i 957/4  ul. Makulińskiego w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 02.06.2020 r. do 16.06.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina .

 

Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 11:58:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 11:58:10
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099798]

przewiń do góry