Gostynin, 2020.06.01.

IGP.  6730.12.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o warukach zabudowy dotyczący sprawy z wniosku Pani Agnieszki Morawskiej - Anyszki z dnia 26.03.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 30.03.2020 r.) w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy – biuro (lokal nr 3 na I piętrze) na działce nr ew. 3108/8 położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 10, został przesłany, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020, poz.293), celem uzyskania wymaganego uzgodnienia od zarządcy drogi oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 03.06.2020 r. Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 12:02:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 12:02:07
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931782]

przewiń do góry