Gostynin, 2020.06.18.

IGP.  6733.21.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/ zawiadamiam, że  na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Janusz Szałański reprezentujący firmę F.H.U. „MART-BART” Krzysztof Szałański z dnia 08.01.2020 r., (doręczony w dniu 09.06.2020 r., uzupełniony w dniach 16-17.06.2020r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr ew. 360 przy ul. Sportowej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 19.06.2020 r. do 03.07.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Kalinowski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 13:38:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 13:38:34
  • Liczba odsłon: 881
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931695]

przewiń do góry