Gostynin, 2020.07.14.

IGP.  6733.23.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/ zawiadamiam, że  na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL  Durma Roman 09-500 Gostynin, ul. Langenfeld 14 z dnia 08.07.2020 r., (uzupełniony w dniu 14.07.2020r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4K dla zasilania działek nr ew. 280/8, 280/10, 279/12 po terenie działek nr ew. 279/12, 279/13, 280/8, 280/10, 280/11  przy ul. Ziejkowej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 15.07.2020 r. do 29.07.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

Oryginał podpisał:                        

     Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                      mgr Paweł Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-15 13:21:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-15 13:21:28
  • Liczba odsłon: 828
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9930782]

przewiń do góry