Gostynin, 2020.07.15.

IGP. 6733.12.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 14.07.2020 r. wydano decyzję Nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ew. 3563, 1154/8 położonych w Gostyninie przy ul Górnej. 

            Decyzję wydano na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę „TECTUM INWEST” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Monte Cassino 12, 09-410 Płock.

            Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                 

                                                                                        Oryginał podpisał:

                                                                                             Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                                mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-16 15:46:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-16 15:46:25
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099808]

przewiń do góry