Gostynin, 2020.07.10.

IGP. 6733.13.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

           Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 09.07.2020 r. wydano decyzję Nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbiórkę oraz budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr ew. 360 położonej w Gostyninie przy ul. Sportowej.

           Decyzję wydano na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA Rybacki Krzysztof, ul. Armii Krajowej 35, 09-410 Płock.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina - pok.303 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                 Oryginał podpisał:

                                                                                                       Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                                      mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-16 15:48:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-16 15:48:47
  • Liczba odsłon: 946
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107561]

przewiń do góry