Gostynin, 2020.08.03

IGP. 6733.18.2020

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 03.08.2020r. wydano decyzję Nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm po terenie działki nr ew. 958 i 957/4 przy ul. Makulińskiego w Gostyninie .

 Decyzję wydano na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Sęczkowski reprezentujący firmę „INSTAL-GAZ Sp z o.o.” Sp. K.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                            Oryginał podpisał

                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-03 15:23:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-03 15:23:21
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931145]

przewiń do góry