Gostynin, 2020.08.04.

IGP.  6733.24.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/ zawiadamiam, że  na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jacek Chrobociński reprezentujący firmę SAM-BUD Sp. z o.o. ul. Graniczna 57, 09-400 Płock z dnia 22.07.2020 r., (uzupełniony w dniu 03.08.2020r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nN-0,4KV ze złączem kablowo-pomiarowym po terenie działek nr ew. 1008, 1010/1, 1010/6, 1005/11, 1005/12 przy ul. Makulińskiego w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 04.08.2020 r. do 18.08.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina.

 

                                                                                                                         Oryginał podpisał:                      

 Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                  mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-04 13:10:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-04 13:10:30
  • Liczba odsłon: 951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107598]

przewiń do góry