Gostynin, 2020.08.06.

IGP. 6733.27.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2020 r. wszczęto postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Krutczenko reprezentujący firmę: Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, ul. M. Dąbrowskiej 11, 06-400 Ciechanów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE o średnicy o średnicy dn  63 mm o dług. ok. 130,0 m, na terenie działek nr ew. 951/8, 951/9 położonych w Gostyninie przy ul. Karola Mikulskiego. 

             W związku z powyższym, w dniach od 07.08.2020 r. do 21.08.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina.

 

                                                                                                       Oryginał podpisał

                                                                                                                      Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                                    mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-07 12:51:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-07 12:51:34
  • Liczba odsłon: 743
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089203]

przewiń do góry