Gostynin, 2020.08.19

IGP. 6733.21.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 19.08.2020r. wydano decyzję Nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na działce o nr ewid. 360 położonej w Gostyninie przy ul. Sportowej w Gostyninie .

 Decyzję wydano na wniosek  ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Janusz Szałański reprezentujący firmę F.H.U. „MART-BART” Krzysztof Szałański

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                    Oryginał podpisał:                   

                                                                                                   Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                     mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-21 12:07:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 12:07:58
  • Liczba odsłon: 931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107485]

przewiń do góry