Gostynin, 2020.08.19

IGP. 6733.17.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 19.08.2020r. wydano decyzję Nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej instalacji średniego napięcia SN-15kV, kablowej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV po terenie działek o nr ew. 279/6, 279/16, 280/5 położonych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej  .

 Decyzję wydano na wniosek  ENERGY5 Sp. z o.o. , w imieniu której działa pełnomocnik Pan Stanisław Ćwirko-Godycki reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o., s.k.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                     Oryginał podpisał:                     

                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                  mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-21 12:09:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 12:09:08
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099784]

przewiń do góry