Gostynin, 2020.08.21.

IGP.  6733.28.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293/ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/ zawiadamiam, że  na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Bartoszewicz reprezentujący firmę TB Projekt Tomasz Bartoszewicz ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie z dnia 06.08.2020 r., (doręczony w dniu 07.08.2020 r., ostatecznie uzupełniony w dniu 18.08.2020r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN-0,4K ze złączami kablowo-pomiarowymi po terenie działek nr ew. 2654, 2651/2, 2651/1, 2646/4 przy ul. Rynek i ul. Stodólnej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 24.08.2020 r. do 07.09.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

Oryginał podpisał:

 Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                            mgr Paweł Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-24 11:03:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-24 11:03:57
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089275]

przewiń do góry