Gostynin, 2020.09.28

IGP. 6733.24.2020

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020 r., poz. 293/ zawiadamiam, że w dniu 28.09.2020r. wydano decyzję Nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowek nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym po terenie działek o nr ew. 1008, 1010/1, 1010/6, 1005/11, 1005/12 położonych w Gostyninie przy ul. Makulińskiego .

 Decyzję wydano na wniosek  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jacek Chrobociński reprezentujący firmę SAM-BUD, Sp. zo.o. z siedzibą 09-400 Płock, ul. Graniczna 57.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                          Oryginał podpisał :              

                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                                                           mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-06 07:49:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 07:51:42
  • Liczba odsłon: 913
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10100009]

przewiń do góry