Gostynin, 2020.10.21

IGP. 6733.28.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 21.10.2020r. wydano decyzję Nr 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN-0,4 kV po terenie działek o nr ew. 2654, 2651/2, 2651/1, 2646/4 położonych w Gostyninie przy ul. Rynek i Stodólnej .
Decyzję wydano na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Bartoszewicz reprezentujący firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą 86-100 Świecie, ul. Mickiewicza 23.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 

Oryginał podpisał:
Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-22 10:00:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 10:06:18
  • Liczba odsłon: 951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931682]

przewiń do góry