Gostynin, 2020.10.21.

IGP. 6733.32.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm./ zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman 09-500 Gostynin, ul. Langenfeld 14 z dnia 14.10.2020 r., (skorygowany w dniu 20.10.2020r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4K dla zasilania działki nr ew. 1205 po terenie działek nr ew. 1205, 340, 1300, 1301/1, 1302/1, 1302/2 przy ul. Bierzewickiej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 22.10.2020 r. do 05.11.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Kalinowski

 


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-22 10:08:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 10:10:35
  • Liczba odsłon: 906
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107526]

przewiń do góry