Gostynin, 2021.03.05.

IGP. 6730.35.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Pana Tomasza Reszkowskiego działającego jako pełnomocnik Gminy Miasta Gostynina z dnia 15.12.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń wodnych tj.:

- budowa rowu z zastawką i przepustem wraz z wylotem do rzeki Skrwy Lewej i przebudową skarpy oraz dojściem (utwardzeniem) i niezbędną infrastrukturą, w ramach wykonania odpływu regulowanego z jeziora Sejmikowego i Zamkowego,

- budowa rowu łączącego jezioro Zamkowe i Sejmikowe wraz z zastawką, kładką (przejściem), dojściem (utwardzeniem) i niezbędną infrastrukturą,

oraz przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ziemowita w zakresie przebudowy istniejącego rowu oraz demontażu istniejącej i wykonania nowej zastawki wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 2506, 1100, 3187/1, 53/19, 53/13, 53/1,

na podstawie art. 10 kpa zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 marca 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 05.03.2021 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oryginał podpisał :

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-05 14:04:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-05 14:05:59
  • Liczba odsłon: 832
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417366]

przewiń do góry