KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO OPIEKUNA ( 15 OSÓB ) DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NAD OSOBAMI STARSZYMI NA TERENIE

MIASTA GOSTYNINA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO1. Wymagania w stosunku do kandydatów:


1) wymagania preferowane:


a) wykształcenie średnie lub zawodowe

b) ukończony kurs „ Opieka nad osobami starszymi ” lub przygotowanie zawodowe w tym zakresie,

c) doświadczenie w pracy jako opiekun osoby starszej , chorej lub niepełnosprawnej


2) wymagania dodatkowe:


a) umiejętność skutecznego komunikowania się

b) umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego

c) samodzielność

d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.


a) zakup podstawowych artykułów spożywczych , przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego

b) realizowanie recept

c) przyrządzanie posiłków i pomoc w ich spożywaniu

d) pranie , prasowanie, utrzymanie w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny , przynoszenie węgla , wody oraz palenie w piecu / wg potrzeb /

e) pomoc w toalecie całego ciała ( mycie , kąpanie , ubieranie)

f) wykonywanie przez lekarza zalecanej pielęgnacji

g pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych , dokonywanie opłat , zamawianie wizyt lekarskich

h) aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym3. Wymagane dokumenty:


1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) cv

3) kserokopie kursów, świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. 2016 poz. 922


4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


1) termin : do 05 grudnia 2016 r.

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych : w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko opiekuna” osobiście lub listem poleconym;

3) miejsce :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

5. Dodatkowe informacje:


1) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.


Kierownik MOPS w Gostyninie

mgr Renata Zagórska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-23 14:11:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 14:12:59
  • Liczba odsłon: 6089
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579386]

przewiń do góry